Informatievoorziening

Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. We vinden het belangrijk goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. We informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen op school.

Informatieavond

Eens per jaar organiseren we een informatieavond. U kunt dan kennismaken met de (nieuwe) leerkracht(en) van uw kind(eren). Incidenteel organiseren we aparte informatieavonden. 

Gesprek met de leerkracht

Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kan dat altijd na schooltijd. Wilt u een langer gesprek, maak dan even een afspraak.

Contactavonden

Natuurlijk blijft u graag op de hoogte van de vorderingen van uw kind.

In het najaar is een eerste gesprek tussen leerkracht en ouders over het kind persoonlijk gepland en krijgt u inzicht in de cijfers over de afgelopen periode.

Daarnaast organiseren we rapportbesprekingen. U ontvangt de rapporten voorafgaand aan de gesprekken. Op verzoek is het ook mogelijk een gesprek te voeren over het eindrapport. Indien daartoe aanleiding is, worden ouders ook tussentijds uitgenodigd en als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek, zijn ze uiteraard van harte welkom.

Ouderinformatie

Bij de hoofdingang van de school vindt u naast de trap een informatiewand. Hier kunt u allerlei informatie vinden over de school, relevante organisaties en activiteiten. 

SchouderCom

Alle communicatie vanuit school wordt via SchouderCom naar de ouders gecommuniceerd. Op SchouderCom vindt u onder andere de nieuwsbrieven, bijlage schoolgids met daarin o.a. de jaarplanning/ schooltijden, blogs vanuit de leerkracht(en), overige belangrijke informatie en nog veel meer. Ook bestaat de mogelijkheid om de afwezigheid (bijvoorbeeld i.v.m. ziekte, doktersbezoek) van uw kind(eren) door te geven en/of kunt u altijd rechtstreeks naar de leerkracht een mail sturen.

BasculeNieuws

Deze nieuwsbrief is te vinden op de website en wordt via de mail verstrekt. Hierin vindt u allerlei belangrijke informatie over rapportbesprekingen, ouderavonden, schoolreizen, enzovoorts.

Bijlage schoolgids

Deze bijlage schoolgids met kalender geeft een overzicht van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaats vinden (datum staat vermeld op de jaarplanning).

Spreekuur

De locatiedirecteur houdt elke maandag van 8.30-9.30 uur spreekuur.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden