Samen, zorg en respect

Samen, zorg en respect

Onze school is een toegankelijke, openbare, brede school met een prettige en open sfeer.
“De Bascule” is een veilige plek voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde voor ontwikkeling.
Wij stellen een vriendelijk en veilig schoolklimaat met orde, regelmaat en respect voor een ander op prijs.
Pas als een kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat, kan het zich ontwikkelen.

“Samen, zorg en respect” zijn begrippen die uitgewerkt zijn in drie hoofdafspraken:

  1. Samen: Samen aan het werk, dat maakt ons sterk.
  2. Zorg: We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
  3. Respect: Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

Deze drie hoofdafspraken hangen goed zichtbaar in elke klas en in de gangen.
Daaraan gekoppeld besteden we extra aandacht aan “De regel van de maand”.
Deze regel hangt altijd onder één van de hoofdafspraken.

Onze missie, kort en bondig:
Door effectief onderwijs, opbrengstgericht werken en ons streven naar excellent onderwijs, willen we op “De Bascule” maximale opbrengsten halen.

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden