Eindopbrengsten

De opbrengst van de CITO eindtoets 2018

Dit jaar zien we dat onze eindscore net onder het landelijk gemiddelde komt.
We hebben dit schooljaar gebruik gemaakt van de regeling ‘Leerresultaten PO’, zodat we na herberekening (56- 6 leerlingen= 50 leerlingen) 536,4 scoorden.
Dit is boven de ondergrens én boven het landelijk gemiddelde.
 
Groep: Aantal leerlingen: Schoolscore zonder correctie: Schoolscore met correctie:
Groep 8 56 534,7 536,4
 
% leerling gewichten Ondergrens: Landelijk gemiddelde:
9% (8,9%) 533,9 534,9

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden