Schoolgids

De schoolgids is bedoeld voor de ouders/verzorgers die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen. Deze gids bestaat uit twee delen:

  1. Een inhoudelijk deel 
    Dit deel geldt voor een (beleids)periode van vier jaar en is vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag beoordeelt de schoolgids en stuurt deze na vaststelling door naar de inspectie. Mochten zich in het inhoudelijke deel van de schoolgids belangrijke wijzigingen voordoen, dan wordt dat in het Bascule Nieuws gemeld en wordt de gids hieronder aangepast.
  2. Een praktisch deel in de vorm van een bijlage

In de schoolgids wordt regelmatig verwezen naar protocollen. Deze protocollen liggen ter inzage op school bij de directie. We proberen in deze schoolgids een indruk te geven van onze school en wat u van ons onderwijs mag verwachten en waarom 'De Bascule' de juiste keuze is. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Daarom kan deze schoolgids ouders helpen bij het bewust kiezen van een school voor hun kind(eren). Een belangrijke keuze, want u vertrouwt uw kind(eren) vele jaren toe aan de zorg van de school.

Mocht u na het lezen van deze schoolgids meer willen weten over onze school, een afspraak is zo gemaakt. U bent altijd welkom voor een toelichting.

Schoolgids en bijlagen

Schoolgids 2022-2023
Bijlage schoolgids 2022-2023
 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden