Ouderraad (OR)

Zoals de ouderraad nu bestaat is het een hardwerkend en tegelijkertijd enthousiast team van vrijwilligers. Ze zetten zich in om de leerlingen van de Bascule een hele leuke tijd op school te geven binnen alle georganiseerde activiteiten en festiviteiten. Tevens heeft de OR een adviserende taak en houden zij zich bezig met allerlei praktische zaken binnen de school. Ook beheren zij de ouderbijdrage en de schoolreisgelden en leggen daarover verantwoording af aan de ouders. Het ophalen van het oud papier en de inkomsten hieruit worden ook gecoördineerd/beheerd door de ouderraad.

Samenstelling van de Ouderraad

Tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van ieder schooljaar zal de lijst van de samenstelling van de Ouderraad  worden geupdatet.
 In het schooljaar 2018-2019 bestaat de Ouderraad uit de volgende leden:

Functie

Naam

Voorzitter:

Wilbert van leeuwen

Secretaris:

Lieneke Engels

Penningmeester:

Alma Brinkman

Coördinator oud papier:

Alma Brinkman

Coördinator luizen:

Elles Slaghuis

Bestuurslid:   

 

Bestuurslid:

 

Bestuurslid:

 

Bstuurslid:

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden