Sport en spel

Lichamelijke opvoeding

Van­af groep 3 (na de kerstvakantie) krijgen de kin­deren gymles in de sport­hal (bij mooi, droog weer buiten op het sportveld naast de school). De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de methode "Basis­lessen bewegingsonderwijs". Bij een aantal lessen met toestel­len maken alle groepen ge­bruik van dezelf­de basisop­stelling van de toestellen. Dit werkt tijdbespa­rend (1x klaar­zet­ten en 1x opruimen). De lessen sluiten daarom op elkaar aan. Het sportteam ondersteunt de leerkrachten bij het geven van lessen. Voor de gymnastiek is aparte kleding ge­wenst.

De groepen 3 t/m 6 gymmen in de sporthal aan de Jachthoorn en de groepen 7 en 8 gymmen in de sporthal van Veenoord. De groepen 7 en 8 gaan daar met de klas op de eigen, veilige fiets (geen BMX) naar toe. De kinderen vertrekken om 08.30 uur samen met de leerkracht van school. Als er een les om 12.00 uur afgelopen is dan mogen de kinderen zelfstandig naar huis fietsen. De gymlessen zijn geclusterd en daardoor heeft elke groep 1 keer per week een blokuur (= 1½ uur) gym. We stimuleren de kinderen na dit blokuur gym om te douchen. Groep 3 heeft één keer per week 45 minuten gym en één keer per week gym in de vorm van een spel-les op het schoolplein. 

Sportevenementen

We organiseren jaarlijks een sportdag voor de groepen 1 t/m 8 en nemen deel aan de volgende sport- en spelevenementen in samenwerking met de christelijke basisschool in het dorp:

  • atletiek ochtend of middag groep 5 t/m 8
  • voetbaltoernooi
  • handbaltoernooi

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden