Onderwijs en activiteiten

Wij willen kinderen zich zo breed mogelijk laten ontwikkelen. De basisvaardigheden taal en rekenen zijn hiervoor belangrijk. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan bijvoorbeeld cultuur, sport en spel en projecten.  

Taalleesonderwijs

Een goed taallees-aanbod op onze school is een belangrijk item, want een achterstand
op het terrein van taal en lezen (de basis van het leren) betekent zoals bekend
ook moeite met het volgen van de andere schoolvakken. Vaak blijven de taal- en
leesachterstanden de leerlingen lang achtervolgen. Het bemoeilijkt op den duur
volwaardig participeren in de samenleving en een kans op werk.

Sociale veiligheid

Het pestprotocol, dat aan het begin van elk schooljaar met de kinderen doorgenomen wordt, geeft voor de kinderen de kaders aan van sociaal aanvaardbaar gedrag. De zekerheid dat de daarin beschreven afspraken nagekomen worden, moet er toe bijdragen dat de kinderen een gevoel van veiligheid ervaren. Mede door het geven van de lessen van de methode voor sociale vaardigheden proberen we de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de kinderen deze afspraken te kunnen laten nakomen. De ouders zijn uiteraard op de hoogte van het hanteren van het pestprotocol.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden