Onderwijs en activiteiten

Wij willen kinderen zich zo breed mogelijk laten ontwikkelen. De basisvaardigheden taal en rekenen zijn hiervoor belangrijk. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan bijvoorbeeld cultuur, sport en spel en projecten.  

Taal-leesonderwijs

Een goed taal-leesaanbod op onze school is een belangrijk item, want een achterstand
op het terrein van taal en lezen (de basis van het leren) betekent zoals bekend
ook moeite met het volgen van de andere schoolvakken. Vaak blijven de taal- en
leesachterstanden de leerlingen lang achtervolgen. Het bemoeilijkt op den duur
volwaardig participeren in de samenleving en een kans op werk.

Sociale veiligheid

Het pestprotocol, dat aan het begin van elk schooljaar met de kinderen doorgenomen wordt, geeft voor de kinderen de kaders aan van sociaal aanvaardbaar gedrag. De zekerheid dat de daarin beschreven afspraken nagekomen worden, moet er toe bijdragen dat de kinderen een gevoel van veiligheid ervaren. Mede door het geven van de lessen van de methode voor sociale vaardigheden proberen we de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de kinderen deze afspraken te kunnen laten nakomen. De ouders zijn uiteraard op de hoogte van het hanteren van het pestprotocol.

De Gezonde School

OBS De Bascule is sinds 2018 een "Gezonde School". Een Gezonde School stimuleert planmatig en structureel de gezondhed en veiligheid van leerlingen en leraren door per gekozen thema aandacht te besteden aan de vier zogenaamde pijlers van Gezonde School.

De vier pijlers zijn:
Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en Beleid.
Sinds 2018 is De Bascule in het bezit van het vignet "Bewegen en Sport" en op dit moment richten we ons op het thema "Voeding". Het vignet Voeding is zojuist behaald. Het beleidsplan "Voeding`is te vinden onder het kopje documenten.
Hierin staan afspraken die gemaakt zijn rondom de pauzehap, lunch en is het traktatiebeleid opgenomen.
Ook kunt u daar adviezen van het voedingscentrum vinden en is er een traktatieboekje opgenomen.

Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren. De Bascule is rookvrij. Sinds 2016 hangt het bord "Rookvrij" op de gevel.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden